Stikstof verminderen stikstof uitstoot

Stikstofreductie door de Bio-NP

Mestraffinage op boerderijschaal

 
Bio-NP stikstofstripper

De Bio-NP

De Bio-NP is een technologie die een oplossing biedt voor het mestoverschot op de boerderij. Deze technologie verwerkt de dierlijke mest tot kunstmest en sluit de nutriëntenkringloop op de boerderij. Daarmee wordt verspilling van waardevolle nutriënten voorkomen en de inkoop van kunstmest tot bijna nul gereduceerd. Een bijkomend effect is dat met de inzet van verse mest de stikstof emissie naar de omgeving bijna halveert. Zeker in de buurt van een natuurgebied waardoor een reductie van de stikstof emissie gewenst is, biedt deze technologie een goede oplossing.

 
12.jpg

De voordelen

  • Mest wordt van een kostenpost een opbrengst;

  • De nutriëtenkringloop wordt meer gesloten doordat u veel minder kunstmest inkoopt;

  • Bijna halvering van de stikstofemissie bij de inzet van verse mest;

  • Het systeem werkt volautomatisch;

  • U bent niet meer afhankelijk van de grillige mestmarkt.

 
 

Contact

CCS Energie-advies

Binnensingel 3 Deventer

0570-667000

info@ccsenergieadvies.nl 

www.ccsenergieadvies.nl

Uw bericht is verzonden, we reageren z.s.m.

Stikstof verminderen met Bio-NP