Bio-NP kunstmest van eigen mest


Veehouders ervaren mest vaak als een probleem en kostenpost. Wij zien dat anders en beschouwen mest als een waardevol product. Om deze waarde uit de mest te halen is gespecialiseerde kennis en techniek nodig, kennis die bij onze consultants aanwezig is. Een door ons ontwikkelde techniek is Bio-NP. Zoals de naam zegt produceert deze installatie fosfaat en stikstof uit mest.


Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de eerste Bio-NP die staat opgesteld op het proefbedrijf De Marke. Deze zomer vindt een laatste serie testen plaats, op basis waarvan een goed inzicht ontstaat in de investerings- en exploitatiekosten. In het najaar gaat deze eerste Bio-NP naar de eindgebruiker, die er jaarlijks zo’n 6.000 ton drijfmest mee gaat verwerken.


Het Bio-NP proces

De Bio-NP werkt in twee stappen. In de eerste stap wordt de pH van de mest of het digestaat verhoogd en Magnesiumchloride (Mg2Cl) toegediend. Dit reageert met het vrije fosfaat tot struviet. Struviet lijkt op zandkorrels en zakt in een reactor naar de bodem, waar het geoogst wordt. Voor struviet bestaat, in onder andere Frankrijk en Polen, een lucratieve markt.


De volgende stap in het proces is stikstofverwijdering. Tijdens deze stap wordt de mest/digestaat verwarmd en de pH weer verhoogd. De minerale stikstof wordt onder deze omstandigheden omgezet in Ammoniak (NH3) en komt in gasfase terecht. Het ammoniak/luchtmengsel wordt daarna door een zuurwasser gevoerd, waar de ammoniak reageert met zwavelzuur tot ammoniumsulfaat. Ammoniumsulfaat is een erkende kunstmeststof, die op het eigen bedrijf of daarbuiten kunstmest kan vervangen.

Het grote voordeel van de Bio-NP is dat het overschot aan mineralen van dierlijke oorsprong verdwijnt en de organische stof juist op het bedrijf blijft. Bovendien is de Bio-NP de meest innovatieve oplossing voor mestverwerking op boerderijschaal.

Bent u geïnteresseerd in Bio-NP en wilt u meer informatie of geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek met een van onze consultants? Neem dan contact op met +31 (0) 570 – 667 000 of stuur een e-mail naar info@ccsenergieadvies.nl


Wij helpen u graag bij:

  • Uitvoeren van haalbaarheidsstudies

  • Subsidieaanvragen – SDE+

  • Ondersteuning bij financieringsmogelijkheden

  • Projectontwikkeling

  • Projectadvisering

  • Realisatie van complete mestvergistings- en mestverwerkingsinstallaties