De Bio-NP stikstofstripper is financieel aantrekkelijker geworden met MIA Vamil!

De Bio-NP stikstofstripper lost drie grote milieuproblemen in de veehouderij op: het mestoverschotprobleem, het stikstofemissieprobleem, en de noodzakelijk inzet van stikstofkunstmest. Per 1 januari is de Bio-NP stikstofstripper daarom opgenomen op de Milieulijst en komt een investering in de installatie in aanmerking voor twee belastingvoordelen. Dat zijn de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving (Vamil). Zo wordt investeren in stikstofefficiëntie nog aantrekkelijker!


De Bio-NP stikstofstripper valt onder het item “Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest” op de Milieulijst met code F2650. Daarmee komt de investering in de Bio-NP in aanmerking voor 36% MIA en 75% Vamil. Dat houdt in dat er boven op het investeringsbedrag nog eens 36% extra investeringsaftrek opgevoerd mag worden én dat 75% van de investering willekeurig mag worden afgeschreven, direct in het eerste jaar of bijvoorbeeld in een jaar waarin veel inkomsten verwacht worden of gerealiseerd zijn. Op die manier kan tot 111% van het investeringsbedrag als kosten worden opgevoerd in het jaar van aanschaf.


Nog los van het percentage belasting dat in uw onderneming van toepassing is, biedt dit een aanzienlijk belastingvoordeel. En dat naast de toch al interessante voordelen die een stikstofstripper uw bedrijf te bieden heeft. Het is in sommige situaties, door slimme financieringsconstructies te kiezen, zelfs mogelijk om met een beperkte investering van eigen middelen, al een groter belastingvoordeel dan deze inbreng van eigen middelen te creëren. Wij informeren u graag nader over de mogelijkheden.


Meer dan alleen financieel voordeel met de Bio-NP


Uiteraard blijven de bedrijfstechnische en milieutechnische redenen om te investeren in een stikstofstripper onverminderd actueel. Zo kunnen bedrijven met een mestoverschot op basis van stikstof (afhankelijk van de situatie) tot het volledige mestoverschot voorkomen. Door de ammoniak stikstofstof uit de mest te verwijderen kan alle dierlijke mest op het eigen bedrijf aangewend worden. Dit voorkomt mestafzetkosten en levert zo een voordeel dat kan oplopen tot tienduizenden euro’s per jaar.

De gestripte stikstof wordt vervolgens in een kunstmestvervanger vastgelegd en kan, buiten de plaatsingsruimte voor dierlijke mest, in de stikstofgebruiksruimte worden aangewend. Hiermee wordt de inzet en aanschaf van reguliere stikstofkunstmest voorkomen. Dit levert een financieel voordeel van duizenden euro’s per jaar op. Daarnaast is het milieuvoordeel ook groot: de inzet van fossiele brandstoffen om kunstmest te produceren, wordt vermeden.


Stikstofproblematiek


Tot slot, en dat is tegenwoordig super actueel, wordt door het strippen van de ammoniak uit de mest de stikstofemissie sterk gereduceerd. Op een gemiddeld melkveebedrijf kan dit tot zo’n 50% reductie van de stikstofuitstoot geven. In een aantal provincies kan sinds kort deze stikstofruimte via extern salderen worden verkocht of via verleasen tijdelijk aan andere partijen ter beschikking worden gesteld. Hierover vertellen we in dit artikel graag meer.

Door de opname in de Milieulijst staan alle seinen op groen om in 2021 winstgevend te investeren in de Bio-NP stikstofstripper.