Stikstofvermindering met onze Bio-NP

Afgelopen dinsdag 21 januari verscheen op Nemo Kennislink een artikel over het strippen van stikstof uit stallen. Het artikel gaat over stikstofvermindering en bespreekt onder andere onze Bio-NP stikstofstripper.

Strikstof verminderen met de Bio-NP

Wij zien in onze stikstofstripper, de Bio-NP, inderdaad de oplossing voor de stikstofproblemen van de Nederlandse veehouders. Het gebruiken van een stikstofstripper zorgt voor een daling van de emissies. Sterker nog, door mestvergisting en een stikstofstripper te combineren is het mogelijk om de stikstofemissie met 40 tot 50 procent te laten dalen! Onze Bio-NP maakt het mogelijk voor boeren om op boerderijschaal mest te verwerken en uiteindelijk ook kunstmest te produceren. Daarnaast draagt de Bio-NP ook bij aan de kringlooplandbouw. Van de gebruikte grondstoffen gaat zo min mogelijk verloren. De mest van veehouders wordt omgezet in energie en kunstmest. Daar komt nog bij dat de boer het restproduct zelf kan gebruiken.


Wij zijn dus erg blij dat onze stikstofstripper in het nieuws komt. Stikstofvermindering speelt een grote rol in het duurzamer maken van de Nederlandse landbouw en wij helpen daar graag bij!