Stikstof zorgt voor vermesting en tast natuurgebieden aan

Stikstof

Stikstof is een waardevolle meststof, maar wordt tegenwoordig als een probleem ervaren. Dit heeft voornamelijk te maken met het negatieve effect in  
natuurgebieden.

 

Stikstof zorgt namelijk voor vermesting en tast in natuurgebieden de biodiversiteit aan. Tussen 1990 en 2010 zijn er stappen gezet waardoor de stikstofemissie aanzienlijk is gedaald, maar wanneer er gekeken wordt naar de data van het RIVM blijkt dat deze afname steeds minder wordt. Ook blijkt dat de landbouw het grootste aandeel in de emissie heeft met 60 procent van de binnenlandsproductie en 40% van de totale emissie. Het merendeel van deze emissie bestaat uit ammoniak. Ammoniak ontstaat wanneer de urine en de mest van staldieren bij elkaar komt. Zo is een koe op stal goed voor 11 kilogram ammoniak per jaar en een koe die buiten loopt zorgt voor 9,5 kilogram ammoniak per jaar.

 
Vermede depositie stikstof
IMG-20190916-WA0002.jpg

Voor een betere oplossing kan er gebruik gemaakt worden van deze gasvorming. Wanneer de mest wordt vergist in een biogasinstallatie, creëert een boer een extra inkomstenbron uit de mest door de verkoop van duurzame energie. Daarnaast zorgt het vergisting van verse mest voor een reductie van 11 procent aan ammoniak, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit & Research Center (WUR). Op deze manier wordt de mest gebruikt voor het opwekken van duurzame energie én wordt de uitstoot van ammoniak verminderd. Een goed voorbeeld hiervan is de biogashub in Noord-Deurningen, waar dit inmiddels bij 6 melkveehouders gebeurt.

 

De stikstofproblemen van de Nederlandse landbouw kunnen helaas niet voldoende worden opgelost met de hierboven beschreven maatregelen. De emissie in de stal wordt weliswaar verminderd, maar de emissie bij het toedienen van de mest op land blijft hetzelfde of stijgt zelfs. Deze emissie kan ook worden verminderd door gebruik te maken van een stikstofstripper. Voorbeelden hiervan zijn de de Bio-NP van CCS bij Hans Nijkamp in Bathmen of de installatie van Jumpstart (initiatief Friesland Campina) bij Jack van Poppel in Noord Brabant. Deze installaties produceren kunstmest uit mest in de vorm van ammoniumsulfaat. Op basis van onderzoek van de WUR kunnen wij afleiden dat verse mest vergisten en de dunne fractie van digestaat te strippen zorgt voor een reductie van tussen de 40 en 50% op de totale stikstofemissie.

Ammoniakemissie
 

De combinatie van vergisten en het gebruiken van een stikstofstripper kan zorgen voor het doorbreken van de huidige impasse op het gebied van stikstofemissie. Er kunnen grote stappen worden gezet naar een duurzaam veehouderij, waarbij de boer tevens biogas produceert dat ingezet kan worden om deze maatschappij aardgasvrij te maken.

 

De eerste pilots zijn gebouwd. Nu op naar de grote uitrol. Met een extra beloning voor de vermeden stikstof, kan er een versnelling van de uitrol plaats vinden.

Herkomst vermeste depositie
 
Stikstof