IMG_1021.JPG

Over de Bio-NP

Van mest naar kunstmest op het eigen erf.

Sterke reductie van de stikstof emissie.

Wilt u met de mest van uw bedrijf kunstmest produceren. Dat is nu heel aantrekkelijk! Want met de Bio-NP kunt u uw mest opwaarderen tot kunstmest in de vorm van ammonium sulfaat. Dit is al snel rendabel wanneer u een mestoverschot heeft. Een bijkomend effect is dat met de inzet van verse mest de stikstof emissie naar de omgeving bijna halveert. Zeker in de buurt van een natuurgebied,  waardoor een reductie van de stikstof emissie gewenst is, dan biedt deze technologie een goede oplossing.

De Bio-NP is een technologie die een oplossing biedt voor het mestoverschot op de boerderij. Deze technologie verwerkt de dierlijke mest tot kunstmest en sluit de nutriëntenkringloop op de boerderij. Daarmee wordt verspilling van waardevolle nutriënten voorkomen en de inkoop van kunstmest tot bijna nul gereduceerd.

Getest in de praktijk

Inmiddels draait de eerste installatie. De mest van 160 koeien wordt, aangevuld met mest van derden, vergist en daarna met de Bio-NP opgewaardeerd tot een ammoniumsulfaat, een erkende kunstmest. Deze pilot is uitgevoerd door CCS Energie-advies en ProfiNutrients.

Knipsel.PNG
logo-ccs.jpg
 
 

In welke situatie is de Bio-NP rendabel?

Deze installatie biedt oplossingen voor bedrijven met een stikstof overschot.

  • Leverbaar vanaf 3.000 m³ mest per jaar

  • Geschikt tot 20.000 m³ mest per jaar

  • Zet tot 65%* van de stikstof in de mest om in kunstmest

  • Ook renderend zonder overschot* door eigen kunstmestproductie en reductie stikstofemssie

*Afhankelijk van de voeding van de installatie en de gehaltes in de mest

Belastingvoordeel met MIA en Vamil

Sinds januari 2021 is de Bio-NP opgenomen op de Milieulijst. Daarmee komt een investering in de Bio-NP in aanmerking voor de belastingvoordelen van de MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving). Onder code F2650 staat de Bio-NP onder het item "Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest". 

Dit betekent dat de investering in de Bio-NP voor 36% MIA en 75% Vamil in aanmerking komt. Al met al kan er in het jaar van aanschaf wel tot 111% van het investeringsbedrag als kosten worden opgevoerd. Lees meer in dit artikel.
 

IMG_1058_edited.jpg

Hoe werkt de Bio-NP?

Het proces kent 3 stappen:

1. Vergisting (optioneel)

De mest wordt (dagvers) vergist in een boerderijvergister. Dagverse mest is belangrijk voor een zo laag mogelijke stikstof emissie en zo hoog mogelijk opbrengst.

 

2. Scheiding

Het digestaat (uitgegiste mest) wordt gescheiden in een dikke en dunne fractie. De dikke fractie is fosfaatrijk en bevat veel organische stof. Deze dikke fractie wordt opgeslagen en kan worden uitgereden op het land bij de boerderij en indien er een fosfaatoverschot is, voor een deel afgevoerd. De dunne fractie wordt verder verwerkt.

3. Stikstofstrippen
Door verhoging van de temperatuur en pH wordt de ammoniakale stikstof uit de mest gestript. Hierdoor wordt de stikstof omgezet in ammoniak en komt het in de gasfase. De lucht met ammoniak gaat daarna door een gaswasser, zoals die ook bekend is uit de varkenshouderij. Ammoniak reageert hier met zuur tot bijvoorbeeld ammoniumsulfaat, een stof die verkocht kan worden als kunstmest.

De stikstofrijke vloeibare kunstmest, afhankelijk van het gebruikte zuur ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat, is een erkende kunstmest. Deze kan lokaal en in de eigen gebruiksruimte worden ingezet.

 

Het effluent is een kali-rijke, nog stikstof en fosfaat bevattende, dunne fractie. Deze wordt uitgereden op het land bij de boerderij.

 
 
Proefboerdij de Marke_Hengelo Gelderland

De toegevoegde waarde van de Bio-NP

Wat levert het op?

Na de verwerking van de mest, blijven 3 fracties over:

1. Een kali-rijke dunne fractie die nog stikstof en fosfaat bevat. Deze dunne fractie wordt uitgereden op het land bij de boerderij;

2. Een fosfaatrijke, hoge organische stof bevattende, dikke fractie. Deze dikke fractie wordt ook uitgereden op het land bij de boerderij,

3. Een stikstofrijke vloeibare kunstmest (afhankelijk van het gebruikte zuur, ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat). Dit is een erkende kunstmest.

Welke voordelen heeft de Bio-NP voor u?

- Mest wordt van een kostenpost een opbrengst;

- De nutrietenkringloop wordt meer gesloten doordat u veel minder kunstmest inkoop;

- Bijna halvering van de stikstof emissie bij de inzet van verse mest

- Het systeem werkt volautomatisch;

- U bent niet meer afhankelijk van de grillige mestmarkt.

 
190926banner970x250-2.png